Onze aanpak

More than just tulips...

 
 
 
PUBLIC RELATIONS
All About Tulips heeft jarenlange ervaring op het gebied van public relations in relatie tot bloembollen. Wij verzorgen voor u graag:
 
 • Het leggen van contacten met de (buitenlandse) vak- en consumentenpers.
 • Het leggen of opnieuw aanhalen van contacten met tuinen, parken, gemeentes en instellingen die een rol zouden kunnen spelen in het professioneel gebruik van uw bloembollen.
 • Het in uw opdracht maken van artikelen ter ondersteuning van de promotie van specifieke bloembolproducten, productgroepen en varieteiten.
 • Het in opdracht ontwikkelen van specifieke projecten waarin bloembollen een bepalende rol kunnen spelen ter ondersteuning van de promotie van overheidsorganen, bedrijven en instellingen.
 
Een mooi pakket mogelijkheden om voor u als bloembollenveredelaar, -kweker of -exporteur aan de slag te gaan om juist uw product in de 'spotlights' te zetten.
 
PRESENTATIES
All About Tulips verzorgt presentaties c.q. lezingen ten behoeve van de professionele gebruiker van bloembollen over de meest uiteenlopende onderwerpen, die allen gerelateerd zijn aan het bloembollenvak.
 
Te denken valt aan:
 
 • Combinaties: van bloembollen onderling en van bloembollen met een- en tweejarigen, vaste planten en heesters.
 • Bloembollen voor verwildering en meerjarenbloei.
 • Bloembollen en hun historie.
 • Bloembollen als seizoensbeplanting, in potten en bakken.
 • Bloembollen in het openbaar groen: techniek en beheer.
 
PUBLICATIES
All About Tulips verzorgt graag samen met haar netwerk diverse publicaties rondom bloembollen in het groen.
 
Denk hierbij aan:
Algemene informatie voor diverse doelgroepen zoals hoveniers, tuin- en landschapsarchitecten, gemeentes en alle andere instanties die zich bezig houden met  privé, semi-openbaar en openbaar groen.

Info kits over diverse specifieke  onderwerpen, zoals:

 • Bloembollentuinen die in het voorjaar in Nederland, België en Duitsland  bezocht kunnen worden.
 • Bloembollen en gereedschap om ze te planten.